Najam Reklamnih Panoa

Najam

reklamnih

panoa

Reklamni panoi postavljeni u gradskim i op?inskim središtima gdje je frekvencija prometa i kretanja ljudi.

Selidbe i prijevoz

Selidbe

i

prijevoz

Obavljamo usluge prijevoza robe u zemlji i inozemstvu koju obavljamo vlastitim vozilima u segmentu do 5 tona.

Usluge hidrauli?nom korpom

Usluge

hidrauli?nom

korpom

Specijalna vozila sa hidrauli?nom košarom za podizanje ljudi na visinu do 14 metara.

 

Jedno od bitnih odre?enja suvremenog društva i života današnjice je visoka mobilnost. Obavljaju?i svoje svakodnevne obaveze ljudi se kre?u, te time sve više vremena provode na otvorenom, u prometu, na ulicama.

Trenutci dnevnih putovanja imaju dostatni kapacitet slobode pažnje, dovoljno da se privu?e pozornost na naše reklamne panoe koji su locirani na na?in da se percipiraju.

Na taj na?in naš segment oglašavanja omogu?ava da propagandna poruka stigne i do onih koji nemaju vremena za gledanje televizije, slušanje radija ili ?itanje novina, ali ipak u kretanju nailaze na neizbježne poruke koje na taj na?in podupiru tvrtke, stvaranje imena i imagea robne marke, popularnost promotivnog slogana, prezentaciju proizvoda ili smjerokaz do Vaše poslovnice.

Vanjsko oglašavanje jedno je od najefikasnijih sredstava promocije, jedino na kojem propagandna poruka traje 24 sata dnevno.

Istraživanja u?inkovitosti vanjskog oglašavanja ukazuju na njegovu visoku isplativost u odnosu na televiziju, radio, novine ili jumbo panoe, koja se pokazuje najboljim odnosom troška za tisu?u recipijenata poruke i zamje?enosti samog medija.

Potrebno je samo iza?i na ulicu i držati o?i otvorene kako biste zamijetili naš reklamni pano.