O nama

O nama

Tvrtka smo osnovana 1995.godine u Virovitici. Osnovna djelatnost tvrtke je promidžba i reklama a uža specijalnost u sklopu vanjskog oglašavanja je orijentacija na segment stupnog oglašavanja tj. postava i najam reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete u raznim gradovima i op?inama u RH a sve prema dogovorenim koncesijskim i ugovorima o najmu javnog prostora u pojedinim sredinama.

Naš osnovni proizvod je reklamni pano koji se sastoji od dva segmenta. Prvi segment je reklamni prostor veli?ine 1000x1500 mm a drugi segment je polukrug iznad reklamnog dijela u koji je smješten grb i ime pojedingo grada ili op?ine gdje je pano smješten. Samim time naši panoi pridonose urbanoj i vrlo prihvatljivoj opciji reklamiranja jer u istom trenu doprinose promidžbi i turisti?koj prepoznatljivosti gradovima i op?inama s kojima imamo poslovne i partnerske odnose.

Naš reklamni pano smo prijavili i kao industrijski dizajn u Državnom uredu za intelektualno vlasništvo te ishodili certifikat o vlasništvu istog te stekli pravo korištenja i raspolaganja na podru?ju RH te smo i u tom segmentu jedinstveni u ponudi vanjskog oglašavanja u RH.Prednost u odnosu na oglašavanje putem velikih JUBMO panoa je u tome što su naši reklamni panoi postavljeni u gradskim i op?inskim središtima gdje je frekvencija prometa i kretanja ljudi i potencijalnih korisnika naših klijenata daleko ve?a nego na obilaznicama i prometnicama izvan naselja i gradova a samim time reklamna oruka naših klijenata dobiva na težini i vrijednosti tj. u kona?nici ?ini im pove?anje prometa što donosi i dobit te mogu?nost razvoja i širenja djelatnosti.

Naša tvrtka permanentno prati kretanja na tržištu oglašavanja te se uskla?uje sa raznim uvjetima i zahtjevima tržišta te našim klijentima nudimo vrlo kvalitetno oglašavanje na izuzetno frekventnim pozicijama a koncepcijom ponude našim klijentima pružamo maksimalan u?inak uz velike financijske uštede u odnosu na JUMBO panoe.

Preuzmi: Izvadak iz sudskog registra