Smjerokazi

Smjerokazi

Smjerokazi su dio urbane opreme koja zahtjeva razumijevanje za urbani prostor, poznavanje zakona vizualne komunikacije te razumjevanje same mikrolokacije. Osim orijentacijske i informativne funkcije signalizacija daje vizualni identitet i imidž nekom gradu, stoga joj se kao takvoj mora pristupiti promišljeno i kvalitetnim projektom obuhvatiti oblikovanje, nametnutost u prostoru, te samo postavljanje.