Usluge hidrauličnom korpom

Usluge hidrauličnom korpom

Pružamo usluge rada specijalnim vozilom sa hidrauličnom košarom za podizanje ljudi na visinu do 14 metara a također i višednevni najam vozila (pogodno za limare, električare te kod završnih radova u građevinarstvu).